Pemaknaan

Hidup adalah tentang pemaknaan. Tidak lebih, tidak kurang.

Kearifan kita dalam memaknai menjadikan hidup lebih bahagia dan bermakna. Kecerobohan dalam memaknai menjadikan hidup bak neraka.
Masalah datang silih berganti. Untuk menguji seberapa berkualitas derajat kita. Apakah berkarakter sebagai pemenang atau pecundang.
Tantangan akan terus menghampiri. Hingga maut datang kepada diri ini.
Apa yang kita percayai akan menjadi kenyataan. Apa yang kita yakini akan menjadi realita.
Jadi, seberapa baik pemaknaan kita pada hidup? Apakah kita sudah menjadi sahabat atau justru menjadi musuh bagi diri sendiri?
Agung Setiyo Wibowo
Depok, 10 Mei 2021
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply